Er samarbetspartner när det gäller finmekanik

Vi erbjuder legotillverkning av avancerade finmekaniska detaljer i moderna högpresterande maskiner. Se vår maskinförteckning för en komplett beskrivning av våra resurser.

Nytt

Verksamheten är såld till Microprecision AB sedan den 1/6-2018. Se Microprecisions hemsida för detaljer.

Företaget

Den finmekaniska industrin ställs idag inför allt högre krav från kunderna på kvalitet och precision i tillverkningen. Detta har gjort att Mecona Teknik AB har utvecklats till en modern underleverantör av avancerade finmekaniska detaljer. Vi har stor kapacitet inom skärande bearbetning i såväl toppmoderna högproducerande fleroperationssvarvar som flexibla och snabba fleroperationsmaskiner.

 

Kostnadseffektivitet

Vår moderna maskinpark ger en kostnadseffektiv tillverkning med flexibilitet och hög precision. Detta ger oss möjlighet att färdigbearbeta mycket komplicerade detaljer utan fördyrande manuella operationer. Flera maskiner är också utrustade för obemannad produktion som ytterligare förhöjer produktiviteten.

Rätt produkt i rätt tid

Den välutrustade kontrollavdelningen spelar en avgörande roll för att säkerställa Meconas höga kvalitetsnivå. En annan viktig del i Mecona Tekniks kvalitetstänkande är att leverera produkterna vid överenskommen tidpunkt. Rätt produkt i rätt tid är det som kännetecknar den höga leveranssäkerheten hos Mecona Teknik AB.

this will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be empty